Welcome Guest ( Log In | Register )
 
 
 
 
 
เที่ยวเชียงคาน
( เชียงคาน )
Barcode : 978-616-90423-1-0

เมืองเล็กๆ เคียงคู่แม่น้ำโขงที่มีความสุขแซมแทรกอยู่ทั่วเรือนแถวไม้ เจืออยู่ในละอองหมอก

ชวนมาเที่ยวชมวัฒนธรรมใส่บาตรข้าวเหนียว สักการะพระพุทธรูปล้านช้าง ชิมอาหารพื้นบ้านรสเด็ด

นอนเกสต์เฮ้าส์ ราคาประหยัด พร้อมแนะนำเส้นทางขับรถเที่ยวรอบเมือง ไปยังท่าลี่ ปากชม เมืองเลย

ก่อนลงเรือข้ามฝั่งโขงไปเยือน สปป.ลาว บ้านพี่เมืองน้อง

ราคาปก : 190 บาท
ราคาพิเศษ : 95 บาท
 
 
 
 
© 2 0 1 1   B w o w s . c o m,   A l l   r i g h t s   r e s e r v e d.  
About B-Wows  |  Services  |  Pocket Guide  |  Hobby & Cooking Guide  |  eBook

Member  |  News & Promotion  |  Job Opportunity  |  Contact